ارتباط با ما
تبلیغات


فرایند انعقاد بایگانی - کافه حقوق
  • مروری بر کنوانسیونهای تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد
    چالش اصلی پروتکل زیست محیطی کیوتو
  • بعد از اتمام دوره­ ی تعهدات مندرج در پروتکل کیوتو تلاش های کشورها در جهت نیل به یک توافق جدید برای دوره زمانی۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ معروف به اصلاحات دوحه به نتیجه نرسید و در نتیجه و در پی کنفرانس اعضا نهایتاً به توافقنامه پاریس در سال ۲۰۱۵ با توافق۱۹۵ کشور دست یافتند.
  • بررسی فرآیند انعقاد معاهده­ ی آب و هوایی پاریس
    اولویت کاهش انتشار گازهای گلخانه­ ای با کدام کشورهاست؟
  • توافقنامه­ ی پاریس حاصل تغییر رویکرد جهانی در تعیین میزان اهداف کمی در خصوص نیل به کاهش جهانی انتشار گازهای گلخانه ای است. بر اساس این توافقنامه، کشورها تعهد می­کنند با توجه به برنامه­ ی مشارکت ملی خود در کاهش گازهای گلخانه­ ای انتشار دی اکسید کربن اقدام نمایند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید