ارتباط با ما
تبلیغات


فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی بایگانی - کافه حقوق
  • معرفی فصلنامه های حقوقی:
    فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی – دانشگاه تهران
  • با توجه به اهمیت شناخت این فصلنامه ها از سوی اساتید و دانشجویان پژوهشگر حقوقی،کافه حقوق تصمیم دارد به معرفی فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و یا علمی- تخصصی بپردازد.باشد که مورد استفاده و راهنمایی اساتید و دانشجویان برتر حقوقی واقع گردد.
  • هر چهارشنبه در کافه حقوق:
    آشنایی با فصلنامه های حقوقی/ «فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی»
  • با توجه به اهمیت شناخت فصلنامه های علمی از سوی اساتید و دانشجویان حقوق،کافه حقوق هر هفته یکی از فصلنامه های حقوقی و شرایط ارسال مقاله به آن ها را به مخاطبان معرفی می کند.از همین رو هر چهارشنبه به معرفی یکی از فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و یا علمی- تخصصی خواهیم پرداخت.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید