ارتباط با ما
تبلیغات


فعالیت روزمره بایگانی - کافه حقوق
  • یادداشت حقوقی:
    نظریه مربوط به فرصت‌های جرم《فعالیت روزمره》
  • نظریه فعالیت روزمره برای اولین بار توسط 《لاری کوهن ومارکوس فلسون》 در سال ۱۹۷۹ ارائه گردیده است.این نظریه که ابتدا در بزه دیده شناسی مطرح شد و سپس در جرم شناسی هم مورد استفاده قرار گرفته است. در نظریه فعالیت روزمره اعتقاد بر این است که جرم ارتکاب یافته و بزه دیدگی با طبیعت خصوصیات زندگی معمولی انسان یا به عبارتی تعامل ها و کنش های اجتماعی در ارتباط است و همزمان با تغییر این تعامل ها و خصوصیات نرخ جرایم نیز تغییر می‌یابد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید