ارتباط با ما
تبلیغات


فمنیسم بایگانی - کافه حقوق
  • ‎‎‎‎‎سلسله گزارش های بازخوانی اصول قانون اساسی:
    از تبیین دولت حداکثری تا در نظر گرفتن تبعیض روا برای زنان در اصل ۲۱
  • اصل بیست و یکم قانون اساسی از جمله اصولی است که حقوق زنان را به صورت خاص مدنظر قرار داده است. این اصل یکی از اصول فصل حقوق ملت است که بر خلاف سایر اصول این فصل، تنها بخشی از ملت را مدنظر قرارداده است.
  • ‎‎‎‎‎سلسله گزارش های بازخوانی اصول قانون اساسی:
    حمایت از حقوق زنان در قانون اساسی؛ اصل بیستم و جایگاه زنان
  • قانونگذار اساسی در اصل ۲۰ به دلیل اهمیت موضوع زنان، به طور خاص برخورداری آنان را از حقوقی برابر با مردان، و البته با رعایت موازین اسلامی، مورد تصریح قرار میدهد.
  • فمنیسم و جریان های عمده آن در بستر حقوق
  • نکته مهم این است که تلقی سوژه در اروپای قرن هجدهم مردانه است و مرد سفید پوست اروپایی این ویژگی ها را دارد و البته در بهشت زمینی زن ها عقلانیت ندارد و همانگونه که در کتاب جمهور آمده است زن ها در قاعده هرم طبقات اجتماعی در کنار بردگان و مجانین و کودکان قرار گرفته است که این امر تا قرن هجدهم ادامه پیدا کرد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید