ارتباط با ما
تبلیغات


قانون اساسی.جمهوری.اسلامی.ایران.حقوق.عمومی بایگانی - کافه حقوق
  • بازخوانی اصول قانون اساسی
    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • انون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. نکته مهم این است که هیچ قانونی نباید با قانون اساسی کشورها مغایرت داشته باشد
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید