ارتباط با ما
تبلیغات


قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین بایگانی - کافه حقوق
  • بررسی حقوقی چهار مصوبه قانونی
    همه چیز در مورد حمایت های قانونی ایران از مساله فلسطین
  • یکی از نمونه های بارز نظام مردم سالاری دینی ایران، مساله توجه به مساله فلسطین در نظام حقوقی است. تا به امروز چهار مصوبه مشتمل بر سه قانون مستقل و یک اصلاحیه در حمایت از مردم فلسطین به تصویب مجلس رسیده است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید