ارتباط با ما
تبلیغات


مبدا تاریخ هجری شمسی بایگانی - کافه حقوق
  • ‎‎‎‎‎سلسله گزارش های بازخوانی اصول قانون اساسی:
    اصل هفدهم قانون اساسی و تعیین هجرت پیامبر به عنوان مبدا تاریخ رسمی کشور
  • فصل دوم قانون اساسی که در پی بیان بعضی از مسائل شکلی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی است، پس از بیان زبان و خط رسمی کشور و جایگاه زبان عربی در اصول پانزدهم و شانزدهم، اصل هفدهم را به تاریخ و تعطیلی رسمی کشور اختصاص داده است. اصل هفدهم قانون اساسی به صورت خاص به مبحث تاریخ رسمی کشور پرداخته است که در این نوشتار مبانی آن را بررسی می کنیم.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید