ارتباط با ما
تبلیغات


مجله حقوقی بایگانی - کافه حقوق
 • هر چهارشنبه در کافه حقوق:
  آشنایی با فصلنامه های حقوقی/ «پژوهش های فقهی»
 • با توجه به اهمیت شناخت فصلنامه های علمی از سوی اساتید و دانشجویان حقوق،کافه حقوق هر هفته یکی از فصلنامه های حقوقی و شرایط ارسال مقاله به آن ها را به مخاطبان معرفی می کند.از همین رو هر چهارشنبه به معرفی یکی از فصلنامه های حقوقی خواهیم پرداخت.
 • هر چهارشنبه در کافه حقوق:
  آشنایی با فصلنامه های حقوقی/ «پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب»
 • با توجه به اهمیت شناخت فصلنامه های علمی از سوی اساتید و دانشجویان حقوق،کافه حقوق هر هفته یکی از فصلنامه های حقوقی و شرایط ارسال مقاله به آن ها را به مخاطبان معرفی می کند.از همین رو هر چهارشنبه به معرفی یکی از فصلنامه های حقوقی خواهیم پرداخت.
 • از سوی انجمن علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
  فراخوان ارسال آثار برای نشریه علمی حقوق
 • انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر از اساتید، دانشجویان و سایر فعالان عرصه حقوقی دعوت به عمل آورده است تا آثار خود را جهت انتشار در نشریه علمی حقوق این گروه ارسال کنند.
 • هر چهارشنبه در کافه حقوق:
  آشنایی با فصلنامه های حقوقی/ «مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق»
 • با توجه به اهمیت شناخت فصلنامه های علمی از سوی اساتید و دانشجویان حقوق،کافه حقوق هر هفته یکی از فصلنامه های حقوقی و شرایط ارسال مقاله به آن ها را به مخاطبان معرفی می کند.از همین رو هر چهارشنبه به معرفی یکی از فصلنامه های حقوقی خواهیم پرداخت.
 • هر چهارشنبه در کافه حقوق:
  آشنایی با فصلنامه های حقوقی/ «پژوهش حقوق عمومی»
 • با توجه به اهمیت شناخت فصلنامه های علمی از سوی اساتید و دانشجویان حقوق،کافه حقوق هر هفته یکی از فصلنامه های حقوقی و شرایط ارسال مقاله به آن ها را به مخاطبان معرفی می کند.از همین رو هر چهارشنبه به معرفی یکی از فصلنامه های حقوقی خواهیم پرداخت.
 • هر چهارشنبه در کافه حقوق:
  آشنایی با فصلنامه های حقوقی/«فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی»
 • با توجه به اهمیت شناخت فصلنامه های علمی از سوی اساتید و دانشجویان حقوق،کافه حقوق هر هفته یکی از فصلنامه های حقوقی و شرایط ارسال مقاله به آن ها را به مخاطبان معرفی می کند.از همین رو هر چهارشنبه به معرفی یکی از فصلنامه های حقوقی خواهیم پرداخت.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید