ارتباط با ما
تبلیغات


مخدر بایگانی - کافه حقوق
  • تصویب کلیات طرح تعدیل مجازات اعدام برای حمل کنندگان مواد مخدر
  • نمایندگان مجلس با کلیات طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در رابطه با تخفیف مجازات اعدام محکومین مواد مخدر موافقت کردند.
  • ارزیابی طرح کاهش مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر از سوی مجلس
  • اعلام خبر طرح کاهش مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر در روزهای گذشته با واکنش های مختلفی در بین حقوقدانان و کارشناسان مواجه شده است، کافه حقوق سعی دارد تا نظرات چند تن از کارشناسان را در این مورد باز نشر دهد.
  • کافه حقوق گزارش می دهد:
    طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر
  • مجازات سلب حیات در نظام فقهی حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جرائم متعددی وضع شده است و حذف آن در برخی از موارد همچون قصاص نفس که از ضروریات دین می باشد، امکان پذیرنیست اما در برخی دیگر از همچون اعدام در حوزه جرائم مواد مخدر که بنا به ضرورت و البته با وجود مخالفت حضرت امام خمینی ره و مستند به نظر آیت ا… موسوی اردبیلی و آیت ا… منتظری و مستند به احکام ثانویه دارای جلوه قانونی است قابل تأمل و بازنگری هست.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید