ارتباط با ما
تبلیغات


مشورت بایگانی - کافه حقوق
  • نگاهی به اهمیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در شکل گیری سیاست های کلی نظام
  • مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود.
  • ‎‎‎‎‎سلسله گزارش های بازخوانی اصول قانون اساسی:
    شوراهای اسلامی به عنوان یکی از ارکان اداره امور در کشور
  • در ادامه ی سلسله گزارش های بازخوانی اصول قانونی اساسی این هفته نوبت به اصل ۷ قانون اساسی رسیده است. در گزارش های پیشین با بررسی اصول ۱ تا ۶ قانون اساسی به پاره ای از مبانی نظام جمهوری اسلامی نظیر شکل حکومت، اهداف و چشم اندازها، وظایف نظام جمهوری اسلامی، ولایت و رهبری جامعه و اداره امور به اتکا آراء عمومی اشاره گردید. همچنین در این گزارش ذیل بازخوانی اصل ۷ قانون اساسی، یکی دیگر از مبانی نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
  • آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی؛ بررسی مفهوم «مشورت»
  • بشر از دیرباز در دوراهی‌های زندگی خود در تلاش برای انتخاب تصمیماتی بوده است که مصالح او را بیشتر تامین کند و در راستای نیل به اهداف خود باشد. این موضوع نه تنها در زندگی شخصی بشر وجود داشته است، زندگی اجتماعی بشریت نیز از این قضیه مستثنی نبوده است و در تلاش بوده تا تصمیماتی قرین به صواب اتخاذ نماید.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید