ارتباط با ما
تبلیغات


معافیت های مالیاتی بایگانی - کافه حقوق
  • گزارشی از نشست نقد و بررسی قانون جدید مالیات‌های مستقیم «پایانی»
  • با توجه به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی آن در سال ۱۳۹۵ نشستی تحت عنوان نقد و بررسی قانون مالیات‌های مستقیم در سازمان بسیج حقوقدانان برگزار شد. در ادامه قسمت دوم این گزارش ارائه خواهد گردید.
  • گزارشی از نشست نقد و بررسی قانون جدید مالیات‌های مستقیم «۲»
  • با توجه به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی آن در سال ۱۳۹۵ نشستی تحت عنوان نقد و بررسی قانون مالیات‌های مستقیم در سازمان بسیج حقوقدانان برگزار شد. در ادامه قسمت دوم این گزارش ارائه خواهد گردید.
  • گزارشی از نشست نقد و بررسی قانون جدید مالیات‌های مستقیم «1»
    گزارشی از نشست نقد و بررسی قانون جدید مالیات‌های مستقیم «۱»
  • با توجه به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی آن در سال ۱۳۹۵ نشستی تحت عنوان نقد و بررسی قانون مالیات‌های مستقیم در سازمان بسیج حقوقدانان برگزار شد. در ادامه قسمت اول این گزارش ارائه خواهد گردید.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید