ارتباط با ما
تبلیغات


مناطق ازاد بایگانی - کافه حقوق
 • صلاحیت دیوان محاسبات در برنامه ششم توسعه می یابد:
  صلاحیت دیوان در نظارت بر برنامه های توسعه / دیوان حق رسیدگی به مناطق آزاد دارد
 • رسیدگی و نظارت بر اجرای دقیق بودجه سنواتی و برنامه های توسعه یکی از ضرورت هایی است که مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. ، مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی دیوان محاسبات به عنوان متولی اختصاصی در امر رسیدگی و نظارت بر اجرای دقیق بودجه سالیانه تعیین گردیده است. از طرفی صلاحیت دیوان محاسبات برای رسیدگی وضعیت مالی نهاد های متعدد عمومی یا غیر دولتی ابهاماتی را به وجود آمده است.
 • گزارشی از نشست نقد و بررسی قانون جدید مالیات‌های مستقیم «پایانی»
 • با توجه به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی آن در سال ۱۳۹۵ نشستی تحت عنوان نقد و بررسی قانون مالیات‌های مستقیم در سازمان بسیج حقوقدانان برگزار شد. در ادامه قسمت دوم این گزارش ارائه خواهد گردید.
 • گزارشی از نشست نقد و بررسی قانون جدید مالیات‌های مستقیم «۲»
 • با توجه به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی آن در سال ۱۳۹۵ نشستی تحت عنوان نقد و بررسی قانون مالیات‌های مستقیم در سازمان بسیج حقوقدانان برگزار شد. در ادامه قسمت دوم این گزارش ارائه خواهد گردید.
 • گزارشی از نشست نقد و بررسی قانون جدید مالیات‌های مستقیم «1»
  گزارشی از نشست نقد و بررسی قانون جدید مالیات‌های مستقیم «۱»
 • با توجه به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی آن در سال ۱۳۹۵ نشستی تحت عنوان نقد و بررسی قانون مالیات‌های مستقیم در سازمان بسیج حقوقدانان برگزار شد. در ادامه قسمت اول این گزارش ارائه خواهد گردید.
 • نشست آسیب شناسی مناطق آزاد اقتصادی-تجاری برگزار می شود
 • اولین نشست از سلسله نشست های تخصصی تحلیلی مطالبات مبارزه با مفاسد اقتصادی با عنوان آسیب شناسی مناطق آزاد اقتصادی-تجاری برگزار می گردد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید