ارتباط با ما
تبلیغات


موسسه خیریه بایگانی - کافه حقوق
  • حکومت و مسئله کار کودک
    بررسی تعهدات دولت ها در قبال کودکان
  • کار کودکان از موضوعات بحرانی جهان امروز است و بزرگترین چالش برای چنین مساله ی هولناکی عادی شدن موضوع برای وجدان عمومی جامعه و حکومت است. اما وظیفه ارکان حکومت ها در این سیر کدام است و چطور تعریف شده است؟ این موضوعی است که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
  • موسسات خیریه درآمد و هزینه‌های خود را شفاف‌کنند
  • رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: موسسات خیریه باید میزان درآمد و هزینه‌های خود را شفاف‌سازی کنند تا اعتماد مردم به این مراکز افزایش یابد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید