ارتباط با ما
تبلیغات


ناظران شورای نگهبان بایگانی - کافه حقوق
  • نظارت بر انتخابات بر عهده کیست؟
    وزارت کشور مجاز نیست بر ناظران شورای نگهبان نظارت کند
  • با توجه به اینکه نظرات بر انتخابات ریاست جمهوری برعهده شورای نگهبان است، آیا وزارت کشور می تواند نسبت به تشکیل هیأت نظارت و بازرسی جهت نظرات بر فرآیند اجرای انتخابات اقدام نماید؟ به نظر می رسد پاسخ منفی است. در ادامه به تشریح دلایل حقوقی این پاسخ می پردازیم.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید