ارتباط با ما
تبلیغات


نظام تامین اجتماعی بایگانی - کافه حقوق
  • بررسی برنامه ششم توسعه در حوزه امور اجتماعی
    سیاست های کلی نظام در حوزه امور اجتماعی به چه میزان موفق بوده است؟
  • بند ۴۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم، به صورت ناقص در برنامه های چهارم و پنجم توسعه تحت عنوان «ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و …» بیان گردیده بود اما این موارد در برنامه ششم به گونه ای دیگر مطرح می گردد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید