ارتباط با ما
تبلیغات


نظریه عدالت بایگانی - کافه حقوق
  • معرفی کتاب:
    پیشنهاد مطالعه یک کتاب حقوقی با طعم فلسفه
  • در میان مسایل مطرح شده در فلسفه حقوق، بی تردید، عدالت در زمره مهمترین و نیز تاثیرگذارترین مباحث فلسفه حقوق جای دارد. از این رو، هیچ حقوق آموز، حقوقدان و دادرسی را نمی توان یافت که در تحلیل های حقوقی و قضایی خود در شاخه های گوناگون این علم از شناخت ابعاد و زوایای مختلف اندیشه عدالت حقوقی و تاثیرات عمیق و شگرف آن بر استدلال ها و استنباط های حقوقی بی نیاز باشد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید