ارتباط با ما
تبلیغات


هجرت پیامبر بایگانی - کافه حقوق
  • ‎‎‎‎‎سلسله گزارش های بازخوانی اصول قانون اساسی:
    اصل هفدهم قانون اساسی و تعیین هجرت پیامبر به عنوان مبدا تاریخ رسمی کشور
  • فصل دوم قانون اساسی که در پی بیان بعضی از مسائل شکلی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی است، پس از بیان زبان و خط رسمی کشور و جایگاه زبان عربی در اصول پانزدهم و شانزدهم، اصل هفدهم را به تاریخ و تعطیلی رسمی کشور اختصاص داده است. اصل هفدهم قانون اساسی به صورت خاص به مبحث تاریخ رسمی کشور پرداخته است که در این نوشتار مبانی آن را بررسی می کنیم.
  • بازخوانی نظرات شورای نگهبان:
    نظر شورای نگهبان پیرامون اصل ۱۷ قانون اساسی و مبدا تاریخ رسمی کشور
  • به موجب اصل ۱۷ قانون اساسی، مبدأ تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام ( صلی الله علیه و اله و سلم ) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است. تعیین تاریخ رسمی در جمهوری اسلامی بر اساس رویدادی تاریخی از صدر اسلام یعنی هجرت پیامبر اعظم از مکه به مدینه، تأکیدی بر استقلال فرهنگی جامعه اسلامی و اهمیت توجه به عناصر شکلی اسلامی در اداره امور است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید