ارتباط با ما
تبلیغات


پردیسبان بایگانی - کافه حقوق
  • پرونده نوروزی 93
    موضوع سال ۹۳: «مبارزه با مفاسد اقتصادی»
  • سال ۹۳ را می توان نقطه ی عطفی در تاریخ دستگاه قضایی کشور در برخورد با پرونده های سنگین مفاسد اقتصادی و سیاسی و اداری دانست. از این میان اقتدار و جدیت دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی امری است که از دید حقوقدانان و همچنین عموم اقشار جامعه پنهان نماند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید