ارتباط با ما
تبلیغات

چک بلامحل بایگانی - کافه حقوق
  • مجازات صدور چک بلامحل چیست؟
  • طبق ماده ۱۲ قانون صدور چک، جرم صدور چک بلامحل جرم خصوصی است و قابل رسیدگی غیابی است.
  • جنبه‌های مدنی و کیفری در صدور چک بلا‌محل
  • «چک» برگه‌ای است که به موجب آن، صادر کننده به بانک دستور می‌دهد تا تمام یا بخشی از وجوهی که نزد بانک سپرده است را به دارنده چک پرداخت کند.
  • گزارش اقتصادی کافه حقوق:
    بررسی حقوقی کیفری صدور چک بلامحل
  • یکی از اسناد تجاری که اشخاص عادی و بازرگانان در معاملات و زندگی روزمره خود از آن استفاده می کنند چک می باشد. گسترش روز افزون معاملات تجاری باعث شده است که استفاده از چک در معاملات جایگزین روش های قدیمی تر پرداخت شود. این مساله باعث شده است که دولت ها برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی در این سند تجاری به تصویب قوانین مختلفی بپردازند. در این گزارش به بررسی ابعاد حقوقی و کیفری چک بلامحل می پردازیم.
  • چک بلامحل در چه صورت قابل تعقیب کیفری است؟
  • چنانچه چکی به روز صادر شده باشد و به‌ صورت تضمینی سفید امضا و بدون تاریخ نباشد، دارنده آن مجاز است، با تنظیم شکواییه به دادسرا، صادرکننده را تحت تعقیب، جهت اعمال مجازات قرار دهد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید