ارتباط با ما
تبلیغات


کارشناس حقوقی بایگانی - کافه حقوق
  • عمل درست قاضی، وکیل و کارشناس سبب امنیت مردم می‌شود
  • معاون اول قوه قضائیه گفت: عمل درست قاضی، وکیل و کارشناس سبب امنیت مردم می‌شود. وقتی یک قضاوت یا وکالت به حق انجام گرفت ناتوانان اعتماد و امیدواری‌شان بیشتر می‌شود.
  • آشنایی با شغل های مرتبط با رشته حقوق:
    معرفی شغل مشاور حقوقی در سازمان های دولتی و خصوصی
  • مشاور حقوقی ، با توجه به پیچیده شدن روابط فردی و سازمانی در دنیای امروز و افزایش مسایل و مشکلات مختلف در سازمان های دولتی و یا شرکت های خصوصی، نیاز به حضور یک یا چند کارشناس و یا مشاور حقوقی در کنار مدیران بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. مشاور حقوقی به مدیران و ذی نفعان سازمان کمک می کند تا ضمن توجه به مسئولیت های کیفری، حقوقی، جزایی و انتظامی تصمیماتشان، تصمیمات صحیح تری اتخاذ نمایند و همچنین در مواجه به مسایل حقوقی سازمانی به آنها در حل و فصل مسایل و مشکلات یاری می رساند.
  • ثبت نام آزمون کارشناسی حقوقی تامین اجتماعی تمدید شد
  • مهلت ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون کارشناس حقوقی سازمان تامین اجتماعی تمدید شد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید