ارتباط با ما
تبلیغات


کارگز بایگانی - کافه حقوق
  • با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :
    کارگر اخراجی پس از بازگشت به کار نباید تنزل شغل داده شود
  •  گفتنی است در ماده ۲۹ قانون کار آمده است که ” در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند”.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید