ارتباط با ما
تبلیغات


کار کودک بایگانی - کافه حقوق
  • حکومت و مسئله کار کودک
    بررسی تعهدات دولت ها در قبال کودکان
  • کار کودکان از موضوعات بحرانی جهان امروز است و بزرگترین چالش برای چنین مساله ی هولناکی عادی شدن موضوع برای وجدان عمومی جامعه و حکومت است. اما وظیفه ارکان حکومت ها در این سیر کدام است و چطور تعریف شده است؟ این موضوعی است که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
  • ۲۷ نوع کار کودک شناسایی شده است
  • معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه به نظر می‌رسد جامعه مدنی و دولت دو حوزه متفاوت از هم هستند و عدم ارتباط بین آنها وجود دارد گفت: باید برای تقویت پل ارتباطی میان این دو حوزه تلاش کرد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید