ارتباط با ما
تبلیغات


کشمیری بایگانی - کافه حقوق
 • سلسله یادداشت های بازخوانی پرونده کشمیری«7»:
  روایتی از میانه انفجار نخست وزیری
 • پس از مدت کوتاهی فعالیت کشمیری در دفتر سیاسی وزیر مشاور، مسعود کشمیری مورد توجه بهزاد نبوی و خسرو تهرانی قرار می گیرد و با توافق این دو، کشمیری به دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری منتقل شده و همزمان با تشکیل شورای امنیت کشور در تیرماه ۱۳۶۰، با حکم خسرو تهرانی به عنوان جانشین دبیر شورای امنیت کشور معرفی می گردد.
 • سلسله یادداشت های بازخوانی پرونده کشمیری«6»:
  کشمیری بر صندلی چه کسی نشست؟
 • پس از مدت کوتاهی فعالیت کشمیری در دفتر سیاسی وزیر مشاور، مسعود کشمیری مورد توجه بهزاد نبوی و خسرو تهرانی قرار می گیرد و با توافق این دو، کشمیری به دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری منتقل شده و همزمان با تشکیل شورای امنیت کشور در تیرماه ۱۳۶۰، با حکم خسرو تهرانی به عنوان جانشین دبیر شورای امنیت کشور معرفی می گردد.
 • سلسله یادداشت های بازخوانی پرونده کشمیری«5»:
  ماموریت کشمیری برای طراخی عملیات انهدام رادیو مجاهد
 • پس از مدت کوتاهی فعالیت کشمیری در دفتر سیاسی وزیر مشاور، مسعود کشمیری مورد توجه بهزاد نبوی و خسرو تهرانی قرار می گیرد و با توافق این دو، کشمیری به دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری منتقل شده و همزمان با تشکیل شورای امنیت کشور در تیرماه ۱۳۶۰، با حکم خسرو تهرانی به عنوان جانشین دبیر شورای امنیت کشور معرفی می گردد.
 • سلسله یادداشت های بازخوانی پرونده کشمیری«4»:
  کشمیری مامور شناسایی نفوذی ها
 • پس از مدت کوتاهی فعالیت کشمیری در دفتر سیاسی وزیر مشاور، مسعود کشمیری مورد توجه بهزاد نبوی و خسرو تهرانی قرار می گیرد و با توافق این دو، کشمیری به دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری منتقل شده و همزمان با تشکیل شورای امنیت کشور در تیرماه ۱۳۶۰، با حکم خسرو تهرانی به عنوان جانشین دبیر شورای امنیت کشور معرفی می گردد. پس از مدت کوتاهی فعالیت کشمیری در دفتر سیاسی وزیر مشاور، مسعود کشمیری مورد توجه بهزاد نبوی و خسرو تهرانی قرار می گیرد و با توافق این دو، کشمیری به دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری منتقل شده و همزمان با تشکیل شورای امنیت کشور در تیرماه ۱۳۶۰، با حکم خسرو تهرانی به عنوان جانشین دبیر شورای امنیت کشور معرفی می گردد.
 • سلسله یادداشت های بازخوانی پرونده کشمیری«3»:
  وقتی کشمیری مسئول بررسی اسناد طبقه بندی نهاجا می شود!
 • آقای مسعود کشمیری ماموریت دارند که پرونده های ضداطلاعات و سایر اسناد را بررسی نمایند و جز ایشان و افرادی که از طرف مشارالیه معرفی می گردند پرونده ها و اسناد موجود را در اختیار دیگری قرار ندهید. چنان چه فرماندهی نیروی هوایی پرونده ای را جهت مطالعه خواستند، می توانند در اختیار ایشان قرار داده و مجددا تحویل بگیرند.
 • بازخوانی فاجعه انفجار دفتر نخست وزیری«2»:
  سلسله یادداشت های بازخوانی پرونده مسعود کشمیری/ روایت یکی از نزدیکان کشمیری از چگونگی ورود او به دفتر نخست وزیری
 • دکتر محمد مهدی اسلامی در سلسله یادداشت هایی در صفحه شخصی خود به بازخوانی پرونده مسعود کشمیری، متهم اصلی در فاجعه انفجار دفتر نخست وزیری، پرداخته است. در ادامه دومین قسمت از این سلسله یادداشت ها منتشر می گردد:
 • بازخوانی فاجعه انفجار دفتر نخست وزیری«1»:
  سلسله یادداشت های بازخوانی پرونده مسعود کشمیری/ هویت و سوابق خانوادگی کشمیری
 • دکتر محمد مهدی اسلامی در سلسله یادداشت هایی در صفحه شخصی خود به بازخوانی پرونده مسعود کشمیری، متهم اصلی در فاجعه انفجار دفتر نخست وزیری، پرداخته است. در ادامه اولین قسمت از این سلسله یادداشت ها منتشر می گردد.
 • سردار اشتری عنوان کرد؛
  فرد دستگیر شده نه کشمیری است نه عطریانفر/۱۰۰ مجرم ایرانی در خارج
 • فرمانده نیروی انتظامی با اعلام اینکه بیش از ۱۰۰ مجرم باید به کشور مسترد شوند، گفت: متهم شناسایی شده در آلبانی نه کشمیری است و نه عطریانفر.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید