ارتباط با ما
تبلیغات


کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بایگانی - کافه حقوق
  • در پرتو آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر:
    بررسی قلمرو مفهوم آزادی در نظام لیبرالیسم
  • آزادی مفهومی است که در نزد مکاتب گوناگونی فکری حتی آن دسته از مکاتب فکری که در عمل منجر به تحدید و از بین بردن آزادی بشر در زندگی فردی و اجتماعی شده اند، از ارزش و احترام بالایی برخوردار است، بنابراین اگر چه این مفهوم از سوی همگان مورد ستایش و حمایت قرار گرفته است اما بازشناسی تعاریف و حدود آن در نزد نظام های فکری گوناگون، اهمیت بسیاری خواهد داشت. در ادامه به بررسی این مفهوم در نظام اندیشه لیبرالیسم خواهیم پرداخت.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید