ارتباط با ما
آیفون بایگانی - کافه حقوق
  • شکایت حقوقی
    احتمال شکایت حقوقی از اپل به دلیل Error 53
  • 291133 در روزهای گذشته در مطلبی به صورت مفصل به قضیه پیش آمده برای تلفن های آیفون و Error 53 پرداختیم. اگر مطلب را مطالعه کرده باشید حتما می دانید که اپل با توجیه افزایش امنیت دستگاه ها روش عجیبی را در پیش گرفته که باعث بریک شدن و از کار افتادن گوشی های آیفون می شود.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید