ارتباط با ما
ابزارهای کنترلی بایگانی - کافه حقوق
  • عصایی که قرار بود دستمان را بگیرد!
    مناطق آزاد معبری برای کالای قاچاق/ اشتغالی که در خدمت تولید مولد نیست
  • مناطق آزاد درزمینه اشتغال نیز، بیشترین فعالیت در مناطق آزاد معطوف به بخش خدمات می‌باشد. استفاده از صنایع سرمایه‌بر که میزان اشتغال‌زایی آن‌ها کم‌تر است، پایین بودن دستمزد برای کارگران عادی ، از عوامل شکست سیاست‌های اشتغال‌زایی در مناطق آزاد می‌باشد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید