ارتباط با ما
اجرای قانون بایگانی - کافه حقوق
  • دکتر علی بهادری جهرمی در یادداشتی عنوان کرد:
    حقوقدان و اقدام و عمل؛چه باید کرد؟
  • خودم (2) (Custom) اولین و مهم‌ترین وظیفه حقوقدان پدری برای قانون است و حمایت و صیانت از آن و اگر حقوقدانان نقش پدری خود را برای قانون ایفا می کردند چه نیازی بود رهبری بازهم ندا سر دهد به اقتصاد مقاومتی عمل کنید؟ مگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چیزی جز قانون است (به معنای عام آن) و مگر حقوقدان نباید سینه‌چاک اجرای قانون باشد؟
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید