ارتباط با ما
ازادی تجمع بایگانی - کافه حقوق
  • گزارش لوایح و قوانین:
    قانون احزاب پس از گذشت ۳۵ سال تغییر کرد+ متن قانون
  • ahzab نحوه فعالت احزاب و تشکل های سیاسی در جامعه از جمله موضوعاتی است که نیازمند تعیین ضوابط و قواعد مشخصی است که برخواسته از اصول مندرج در قانون اساسی است. قانون احزاب مصوب سال ۶۰ دارای کمبودهای بسیاری بود که در نهایت از سوی مجلس اصلاح شد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید