ارتباط با ما
ازادی بایگانی - کافه حقوق
  • بررسی تطبیقی حقوق بشر:
    اعلامیه جهانی حقوق بشر از منظر اسلام
  • human right اعلامیه جهانی حقوق بشر برای اولین بار در شکل سندی بین المللی برخی از حقوق را برای بشریت به رسمیت شناخت . صرف نظر از حقوقی که در این اعلامیه مورد اشاره قرار گرقته است و بیشتر زمینه ها مورد توافق تمامی کشورهای جهان قرار دارد، برخی ویژگیها در اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد که بررسی آنها مفید به نظر میرسد. این ویژگیها نشان میدهد که چرا در محیط حقوق بین الملل به مفاد اعلامیه حقوق بشر استناد میگردد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید