ارتباط با ما
اسرار تجاری بایگانی - کافه حقوق
  • گزارش تصویری از نشست علمی
    تبیین اسرار تجاری ازمنظر حقوق مالکیت فکری با نقدی برپیش‌نویس طرح مالکیت صنعتی
  • IMG_4482 در ابتدای جلسه دکتر سعید حبیبا استاد حقوق مالکیت فکری دانشگاه تهران با عرض مقدماتی در مورد پیش نویس مالکیت صنعتی که طی یک فرآیند یک ساله ای به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید عرایضی را خدمت دانشجویان فرمودند.و بعد از ذکر این عرایض با معرفی اجمالی از دکتر ابراهیم رهبری به عنوان استاد متخصص در حوزه حقوق مالکیت فکری در دانشگاه شهید بهشتی که مهم ترین کتب ایشان در حوزه اسرار تجاری و حقوق انتقال فناوری هست دعوت به سخنرانی کردند
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید