ارتباط با ما
اسناد بین المللی بایگانی - کافه حقوق
 • اشنایی با حقوق و آزادی های بنیادین:
  حقوق متهم درمرحله ی تحقیقات مقدماتی دراسناد بین الملل و حقوق بشر
 • مرحله تحقیقات مقدماتی از جمله مراحل مهم رسیدگی می باشد که در اسناد بین المللی برای متهم حقوقی در نظر گرفته شده است ازجمله حق دفاع ،حق سکوت و….. که در این نوشتار به برررسی آن می پردازیم.همچنین نوشتار حاضر براین فرض استوار است که سلب اعتبار از تحقیقات، ضمانت اجرای رعایت حقوق متهم در اسناد بین المللی می باشد.
 • معرفی کتاب:
  معرفی کتاب «اسناد بین المللی»
 • با توجه به اهمیت اسناد بین المللی، از جمله معاهدات و کنوانسیونها، در حقوق بین الملل و ضرورت مراجعه یه این اسناد، در این کتاب سعی گردیده تا اسناد راجع به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی را گردآوری نماید تا حقوقدانان، دیپلماتها، دانشجویان و پژوهشگران رشته حقوق و بویژه حقوق بین الملل به راحتی بتواند در ایران به متن فارسی و انگلیسی این اسناد دسترسی داشته باشد.
 • یک وکیل در یادداشتی اختصاصی برای کافه حقوق مطرح کرد:
  نقش وکیل در یک دادرسی عادلانه
 • حق برخورداری از وکیل و مشاوره حقوقی، چه پیش از دادرسی و چه در جریان دادرسی، ازمولفه های اساسی و مهم دادرسی عادلانه است که به وسیله آن دادرسی عادلانه، آسان تر حاصل می شود.ضمن اینکه حق مذکور در اسناد بین المللی حقوق بشری نیز پیش بینی شده است بسیاری از کشورها نیز در قوانین اساسی خود به این حق اساسی برای دفاع از حقوق اشخاص اشاره کرده اند. از جمله این موارد میتوان به اصل ۳۵ قانون اساسی اشاره کرد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید