ارتباط با ما
انفال بایگانی - کافه حقوق
 • شکایت سازمان بسیج حقوقدانان از هیئت دولت؛
  مصوبه قرارداد های نفتی فاقد الزامات قانونی و شرعی است
 • قراردادهای نفتی سازمان بسیج حقوق دانان طی تنظیم شکایتی با موضوع ابطال مصوبه و صدور دستور توقف قراردادهای جدید نفتی(IPC) از هیئت وزیران شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کرد.
 • کاوشی در چرایی لزوم برخورد با زمین خواران
  تعریف زمین خواری و انفال در فقه
 • انفال متناسب با تعریفی که از انفال آورده شد، مشخص میشود که این زمین ها متعلق به امام یا به تعبیر امروزی تر، متعلق به حکومت اسلامی است و تعرض به آن، نقض حقوق عمومی است. لذا با توجه به خدشه دار کردن نظم عمومی و عدم رضایت مقام معظم رهبری در نطق اخیرشان در جمع فعالان محیط زیست، طبعا زمین خواری مشمول جرم انگاری شدیدتر و نظارت دقیق تر مراجع نظارتی میشود.
 • دعوایی که هنوز ادامه دارد
  نفت و گاز سهم امام است، نه پول مردم
 • محمد میثم نداف پور لذا مراد از امام، همان شخصیت حقوقی امام است و اموال نیز اموال شخصی او نیست. بلکه برای مقام و منصب امامت به صورت تقیید است و این اموال پس از عزل یا مرگ وی به امام دیگر منتقل مى‌شود و در حقیقت این اموال، اموال عمومی و از مهمترین ارکان نظام مالی حکومت اسلامی است
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید