ارتباط با ما
بانک کشاورزی بایگانی - کافه حقوق
  • لایحه هوای پاک در کمیسیون کشاورزی تصویب شد
  • رییس کمیسیون کشاورزی ، اب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه کلیات لایحه هوای پاک در کمیسیون کشاورزی ،اب و منابع طبیعی مجلس تصویب شد، گفت: این لایحه در ۳۵ ماده تدوین و به تصویب رسید.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید