ارتباط با ما
تبلیغات


cyber bullying بایگانی - کافه حقوق
  • پدیده مزاحمت سایبری و فقدان قانون مناسب در ایران
  • در ایران، قوانینی ناظر به افترا و یا افشای سر وجود دارد ولی بسیار کلی است و یا این دسته از جرایم را پوشش نمی‌دهد. در قانون مبارزه با جرایم رایانه ای صراحتی درباره این جرم وجود ندارد. صرفاً می‌توان موادی ناظر به نشر اکاذیب یا اطلاعات یا انتشار مطالب خصوصی افراد، در قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای سال ۸۸ یافت.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید