ارتباط با ما
تبلیغات


FATFدولت بایگانی - کافه حقوق
  • یادداشتی پیرامون عدم تصویب FATF در مجلس:
    دور زدن مجلس توسط حقوقدانان؟
  • آنچه به عنوان تعهد سیاسی از سوی دولت یازدهم برای اجرای طرح اقدام مورد نظر FATF به امضا رسیده است؛ حاوی یک شرط مهم درون سند امضا شده است: اجرای آن «مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید