ارتباط با ما
FATFدولت بایگانی - کافه حقوق
  • یادداشتی پیرامون عدم تصویب FATF در مجلس:
    دور زدن مجلس توسط حقوقدانان؟
  • fatf (Custom) آنچه به عنوان تعهد سیاسی از سوی دولت یازدهم برای اجرای طرح اقدام مورد نظر FATF به امضا رسیده است؛ حاوی یک شرط مهم درون سند امضا شده است: اجرای آن «مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید