ارتباط با ما
تبلیغات


international law and the future of freedom بایگانی - کافه حقوق
  • معرفی کتاب: حقوق بین الملل و آینده آزادی
  • این کتاب به تعریف و بیان نیازهای جدیدی می‌پردازد که برای اِعمال مفهوم آزادی و مفاد صحیح بین المللی در سه حوزه اساسی نظام بین المللی الزامی می‌نماید. این سه حوزه طبق تفکیک صورت گرفته در کتاب عبارتند از: ۱- توازن میان امنیت و آزادی ۲- توازن میان مساوات و فرصت های اقتصادی و ۳- توازن میان جامعه و آزادی دین
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید