ارتباط با ما
تبلیغات


law بایگانی - کافه حقوق
  • موسسه حقوق عمومی با همکاری موسسه حقوق تطبیقی برگزار میکند:
    سمینار حقوق بانکیbanking law seminar
  • در این سمینار به بررسی نشست علمی تحت عنوان مروری بر اعتبارات اسنادی توسط خانم دکتر جنیدی و تحلیل حقوقی سمینار بانکی توسط آقای محسن اهالی و همچنین به موضوع طرح دعاوی علیه تحریم های اقتصادی بانک های ایرانی توسط شورای اتحادیه اروپا که با سخنرانی آقای دکتر نصرالله ابراهیمی عنوان میشود و هم چنین در این جلسه یه بررسی موضوعاتی هم چون امکان تحصیل دستور موقت در ضمانت نامه های بانکی و عندالمطالبه توسط دکتر محسن صادقی و نقش سندیکا در تامین مالی پروژه ها توسط آقای دکتر طباطبایی نژاد به بحث و بررسی گذاشته میوشد
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید