ارتباط با ما
تبلیغات


NGO ها بایگانی - کافه حقوق
  • نحوه تعامل ایران با سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی حقوق بشری، با تأکید بر سازمان عفو بین‌الملل
    ضرورت تغییر در نحوه برخورد ایران با سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی
  • امروزه سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی یکی از شاخصه‌های اصلی نظم نوین جهانی به شمار می‌آیند و نقشی اساسی را در پیکربندی مفهوم نوظهور «جامعه مدنی جهانی» ایفا می‌کنند. از سوی دیگر به این دلیل که دیپلماسی دولت‌محور دیگر از تـوان لازم بـرای تقویت و حمایت از حوزه‌هایی نظیر دموکراسی، حقوق بشر، محیط‌زیست و توسعه پایدار برخوردار نیست، تعامل با سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی اهمیتی مضاعف پیداکرده است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید